26 september 2023: Bezoek Sint Vincentius 4B

14.10 uur