28 september 2023: Bezoek Sint Vincentius 5° en 6° leerjaar

13.15 uur