13 juli 2024: Sobere maaltijd

Enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs.