4 december 2021: Sobere maaltijd

Enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs.