27 september 2022: Sobere maaltijd

Enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs.