28 mei 2023: Sobere maaltijd

Enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs.