19 juli 2024: Zwemmen 2°,3°,4° en 6° leerjaar

(Geen extra info beschikbaar)