13 juli 2024: Zwemmen 2°,3°,4° en 5° leerjaar

(Geen extra info beschikbaar)