Ouderraad Herent

De oudervereniging is een groep van ouders die zich bij het begin van het schooljaar op vrijwillige basis engageert om op verschillende manieren de band tussen school en gezin te verbeteren en te verstevigen en om zoveel mogelijk ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

Een 7-tal keer per jaar komen we samen om te praten over diverse agendapunten. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor. Naargelang de activiteit kan er een werkgroep opgericht worden. Dit alles verloopt op een spontane en losse manier, waarbij iedereen de vrije keuze heeft om ergens zijn steentje toe bij te dragen.

Waarom een oudercomité?

Bij het groeiproces van kinderen naar jonge volwassenen zijn vele helpende handen nodig. De grootste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij ons, de ouders zelf. Maar de school speelt hierin ook een belangrijke rol. Dit omdat kinderen er een groot deel van de dag doorbrengen en er wordt meer gedaan dan louter en alleen leren.

Het is dus in het belang van de kinderen dat ouders en school regelmatig overleggen over zaken die opvoeding en onderwijs aangaan. Door contacten op vergaderingen en andere gelegenheden weten beide partijen welke visie men heeft over opvoeden en wat we mogen verwachten van elkaar.

Als lid van het oudercomité ben je meer betrokken bij het opvoedingsproces in onze school.

Ook proberen we de belangen en standpunten van de ouders te verduidelijken en zo op een positieve manier te bouwen aan onze school.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onze activiteiten:

Een aantal activiteiten vormen elk schooljaar een vast onderdeel van ons programma:

  • Eetfestijn op de eerste zondag van oktober.
  • Sint op bezoek: het oudercomité zorgt ervoor dat de Sint zonder zorgen onze school kan bezoeken en dat snoepgoed en cadeautjes voor de klassen op de juiste plaats terechtkomen.
  • Schoolfeest: samen met de leerkrachten wordt dit feest voorbereid. Wij zorgen dan vooral voor de randanimatie, het decor, de drankvoorziening en het eten.
  • Ook bij uitstapjes of bij fietstochten zijn helpende handen meer dan welkom.

Naast al deze activiteiten kunnen de leerkrachten steeds een beroep op ons doen bij het opknappen van allerlei werkjes in de school zodat zij ondertussen meer tijd hebben om zich met de kinderen bezig te houden.

clipboard01

Minstens één keer per jaar organiseren we een activiteit voor de leden van het oudercomité. Dit kan gaan van een uitstap tot een etentje. Hierbij leren we elkaar nog beter kennen in een ontspannen sfeer.

Vele mensen denken dat, als men actief lid wordt van de ouderraad, men de verplichting heeft om bij iedere activiteit aanwezig te zijn. Dit hoeft echter helemaal niet. Als iedereen iets doet wat hij of zij kan en wanneer je tijd hebt, is dit al meer dan voldoende.

Maar natuurlijk … hoe meer handen kunnen helpen, hoe lichter het werk voor iedereen wordt.

Wil jij af en toe even tijd vrijmaken om je op een positieve en ontspannen manier in te zetten voor onze school, kom dan zeker bij ons oudercomité. Je bent van harte welkom! Geef een seintje aan de voorzitter of aan de directie.

Namens het bestuur van ons ondercomité en al onze leden  wensen wij U en Uw kind nog een fijn schooljaar en wij hopen dat U niet aarzelt om contact op te nemen.