Leerlingenraad

Sinds 1 september 2004 verkiezen we elk jaar een leerlingenraad. De leden komen samen met de directie, enkele leerkrachten en een lid van de oudervereniging. Het leerlingenparlement vergadert minstens driemaal per jaar. De leden worden democratisch verkozen. Samen bespreken ze het wel en wee van onze school, vooral vanuit het gezichtspunt van de leerlingen. Ze doen voorstellen, bespreken ze en volgen ze op.

Schooljaar 2022-2023